de*beweging

Visie

Verandering maken we samen. Als sociale bewegingen slaan we daarom de handen ineen en eisen democratie voor iedereen, een eerlijke maatschappij, een einde aan discriminatie, een leefbare Aarde en internationale solidariteit. Richting de Tweede Kamerverkiezingen en vooral ook daarna maken we een krachtige vuist. Het kabinet is gevallen, de*beweging staat op.

Je kunt onze plannen in simpel Nederlands hier lezen. Hjir kinsto ús fyzje yn it Frysk lêze. You can read our vision in English here. Vizyonumuzu buradan Türkçe okuyabilirsiniz. دیدگاه ما را به زبان فارسی اینجا بخوانید. Lees hier het manifest met al onze eisen.

*DEMOCRATIE VOOR IEDEREEN

Mensen zouden meer macht moeten hebben dan bedrijven. Helaas is dat niet zo. Grote bedrijven houden broodnodige verandering tegen; van de rechten van werkers tot eerlijk klimaatbeleid. Politiek is meer dan eens in de vier jaar stemmen. De overheid zou van ons allemaal moeten zijn. Daarom willen wij democratisering van de hele maatschappij: van het onderwijs tot de politiek, van de woonwijk tot de werkvloer. Niet directeuren en politici zouden de touwtjes in handen moeten hebben, maar mensen zouden zelf samen moeten beslissen. Met oog voor iedereen in de maatschappij, met name voor mensen in een kwetsbare positie.

*EEN EERLIJKE MAATSCHAPPIJ

De economische ongelijkheid groeit. Steeds meer mensen moeten naar de voedselbank of halen financieel het einde van de maand niet. Er wonen in Nederland inmiddels een miljoen mensen in armoede. De superrijken worden ondertussen alleen maar rijker. Dit is een direct gevolg van het kapitalisme. Dit is een economisch systeem dat draait om steeds meer groei en steeds grotere winsten, maar daar profiteren eigenlijk alleen mensen en bedrijven van die al heel veel geld hebben. Ook de ongelijkheid tussen rijke landen en arme landen neemt toe. Dit moet anders. Om te beginnen moet de welvaart eerlijker verdeeld worden. Stop armoede én extreme rijkdom.

*EEN EINDE AAN DISCRIMINATIE

Iedereen zou vrij en veilig moeten kunnen opgroeien en leven, los van diens kleur, sociaal-economische klasse, religie, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, nationaliteit, lichaam of handicap. Helaas is discriminatie in Nederland diepgeworteld en leven we nog steeds met de gevolgen van (neo)kolonialisme. Er is een enorme kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, vluchtelingen en ongedocumenteerden worden stelselmatig uitgesloten, het toeslagenschandaal is slechts één van de vormen van institutioneel racisme en LHBTQI+ers hebben steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. Een drijvende kracht achter de normalisering van haat is extreemrechts. Daarom bouwen we aan een brede antiracistische en antifascistische beweging. Alle vormen van discriminatie en racisme moeten stoppen.

*EEN LEEFBARE AARDE

Nu al sterven er mensen en andere dieren doordat het klimaat verandert en natuur verdwijnt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt vooral bij rijke landen in het mondiale Noorden en de slachtoffers vallen vooral in het mondiale Zuiden. Mensen staan niet boven de natuur, maar vormen er een onderdeel van. We moeten nieuwe manieren vinden om te leven binnen de grenzen van de planeet. De tijd dringt. Voor de natuur en het klimaat staan de seinen op rood. We hebben nog maar een paar jaar om de ergste gevolgen van deze crisis af te wenden. Wat we nu doen bepaalt of we een leefbare planeet overhouden.

*INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Nederland is rijk geworden van het kolonialisme en verdient nog steeds geld aan vernietiging en uitbuiting wereldwijd. Als land dat in het verleden rijk is geworden door andere landen te bezetten, beroven en uit te buiten, heeft Nederland een verantwoordelijkheid om democratische bewegingen te steunen die zich inzetten voor vrede en zelfbeschikking wereldwijd. Nederland moet solidair zijn en stoppen met het toebrengen van schade aan anderen. Onze welvaart moet niet ten koste gaan van mensen in de rest van de wereld.