de*beweging

Wat

de*beweging heeft tot doel in 2025 een krachtige beweging van bewegingen te vormen die de hegemonie van het neoliberalisme doorbreekt en het politiek debat en beleid duurzaam beïnvloedt met een radicaal democratisch en sociaal verhaal.

We zien de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november als vliegwiel om te bouwen aan deze beweging. Richting de Tweede Kamerverkiezingen richten we ons op de volgende activiteiten:

  • We voeren actie op belangrijke maatschappelijke thema’s.
  • We ondersteunen groepen in onze coalitie en onze bondgenoten.
  • We voeren een gedeelde lobby richting politieke partijen aan de linkerkant van het spectrum om onze eisen op te nemen in hun verkiezingsprogramma.
  • We organiseren bijeenkomsten om het gesprek op links met elkaar te voeren en het verhaal van de bredere beweging verder te helpen.
  • We voeren online het debat. We bestrijden (extreem-)rechtse frames rondom asiel en racisme en agenderen belangrijke maatschappelijke onderwerpen als klimaat en wonen.