de*beweging

فارسی

همگی با هم سبب تغییر می شویم. به عنوان جنبش‌های اجتماعی، ما متحد می شویم و خواستار دموکراسی برای همه، جامعه ای عادلانه، پایان تبعیض، زمینی قابل زیست و همبستگی بین‌المللی هستیم. تا پیش از انتخابات پارلمانی و به ویژه فراتر از آن، ما مشت قدرتمندی می سازیم. کابینه سقوط کرده است و *جنبش* در حال برخاستن است.

دموکراسی برای همه

مردم باید به نسبت شرکت ها قدرت بیشتری داشته باشند. متاسفانه هم اکنون اینگونه نیست. شرکت های بزرگ از تغییرات بسیار لازمی از حقوق کارگران گرفته تا سیاست های آب و هوایی منصفانه، جلوگیری می کنند. سیاست بیشتر از رای دادن هر چهار سال یکبار است. دولت باید از آن همه ما باشد. بنابراین، ما خواهان دموکراتیک شدن جامعه به عنوان یک کلیت هستیم: از آموزش تا سیاست، از محله تا محل کار. نباید مدیران و سیاستمداران شرایط را دیکته کنند. مردم باید با هم تصمیم بگیرند، با در نظر گرفتن همه افراد جامعه، به ویژه آنهایی که در موقعیت های آسیب پذیر هستند

جامعه ای عادلانه

نابرابری اقتصادی در حال افزایش است. افراد بیشتر و بیشتری متکی به بانک های مواد غذایی هستند و یا از نظر مالی برای گذران زندگی خود با مشکل مواجه می شوند. هم اکنون در هلند یک میلیون نفر در فقر زندگی می کنند. در همین حال، ابرثروتمندان ثروتمندتر می شوند. این نتیجه مستقیم سرمایه داری است؛ یک سیستم اقتصادی که حول محور رشد بی پایان و سودهای روزافزون می چرخد، که در درجه اول به نفع کسانی است که از قبل پول زیادی دارند. نابرابری بین کشورهای غنی و فقیر نیز در حال افزایش است. این باید تغییر کند. برای شروع، ثروت باید عادلانه تر توزیع شود. هم فقر و هم ثروت بیش از حد باید به پایان برسند

پایانی بر تبعیض

همه باید بتوانند رشد کنند و آزادانه و ایمن زندگی کنند، بدون توجه به رنگ، طبقه اجتماعی-اقتصادی، مذهب، گرایش جنسی، هویت جنسی، ملیت یا ناتوانی جسمی. متأسفانه، در هلند تبعیض عمیقاً ریشه دوانده است و ما هنوز با پیامدهای استعمار -نو- زندگی می کنیم. نابرابری در آموزش و بازار کار بسیار زیاد است؛ پناهندگان و افراد فاقد مدارک به طور سیستماتیک کنار گذاشته می شوند، رسوایی کمک هزینه کودکان تنها یکی از اشکال نژادپرستی نهادی است. همچنین افراد ال جی بی تی به طور فزاینده ای با تهدید و خشونت مواجه می شوند. ایدئولوژی های راست افراطی نیروی محرکه عادی سازی نفرت هستند. به همین دلیل است که ما در حال ایجاد یک جنبش گسترده ضد نژادپرستی و ضد فاشیستی هستیم. همه اشکال تبعیض و نژادپرستی باید پایان یابد

زمینی قابل زیست

انسان ها و سایر حیوانات در حال حاضر به دلیل تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن طبیعت می میرند. مسئولیت عمدتاً بر عهده کشورهای ثروتمند در شمال جهانی است، در حالی که قربانیان عمدتاً در جنوب جهانی هستند. انسان بالاتر از طبیعت نیست. ما بخشی از آن هستیم ما باید راه های جدیدی برای زندگی در محدوده سیاره مان پیدا کنیم. زمان رو به اتمام است. زنگ خطر برای طبیعت و آب و هوا به صدا درآمده است. فقط چند سال فرصت داریم تا از بدترین عواقب این بحران جلوگیری کنیم. کاری که اکنون انجام می دهیم تعیین می کند که آیا از این سیاره قابل زندگی محافظت می کنیم یا خیر

همبستگی بین المللی

هلند از استعمار ثروت به دست آورده است و هنوز از تخریب و استثمار جهانی سود می برد. هلند به عنوان کشوری که در گذشته خود را با اشغال، غارت و استثمار سایر کشورها غنی کرده است، مسئولیت حمایت از جنبش‌های دموکراتیکی را دارد که برای صلح و خودمختاری در سراسر جهان تلاش می‌کنند. هلند همبستگی خود را نشان می دهد و از آسیب رساندن به دیگران دست بر می دارد. رفاه ما نباید به قیمت مردم در سایر نقاط دنیا تمام شود.