De Beweging streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen vertegenwoordigd is en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Onze allereerste stap is de Nationale Luistercampagne: wij gaan binnen een jaar in gesprek met 1 miljoen mensen over het Nederland van nu, met oog op het Nederland van de toekomst. Dit kunnen we alleen bereiken als veel mensen mee doen. We werken daarom graag samen met andere initiatieven en organisaties.

Wat houdt partnerschap in?

We werken samen met meerdere initiatieven die ieder op hun eigen manier het gesprek in de samenleving op gang brengen. Belangrijk voor ons is dat jullie project aansluit bij onze kernwaarden. Voordelen zijn:

  1. *Een groter platform voor meer sociale impact. 
  2. *Weergave van jullie initiatief op ons eigen platform (website, facebook), o.a. promotie van jullie evenementen.
  3. *Toegang tot promotiemateriaal van de Nationale Luistercampagne (logo, posters, flyers, banners, twitter hashtags, etc.).
  4. *Logistiek ondersteunen bij het organiseren van luisterevenementen en trainingen voor luisteraars.
  5. *Onze vrijwilligers ter ondersteuning van jullie evenementen.

We vinden het heel waardevol om een platform te bouwen waarbij alle initiatieven zichtbaarheid verkrijgen. Zo kan heel Nederland zien waar ze in hun buurt met elkaar in gesprek kunnen. Daarnaast vinden we het belangrijk om de luistercampagne consistent en stelselmatig als project neer te zetten in de Nederlandse samenleving, met coherente communicatie en promotie.

Bekijk hier onze visie, missie en kernwaarden om te kijken of onze intiatieven goed bij elkaar passen.

Wat willen we graag samen met onze partners doen?

Terugkoppeling

Er komt een terugkoppeling van de uitkomsten van de Luistercampagne naar de Nederlandse samenleving, politiek en media. Dit houdt in dat wij vanuit jullie evenementen graag reflecties, reacties, commentaren, of eventuele samenvattingen ontvangen. In overleg met jullie kijken we wat de beste input kan zijn vanuit jullie organisatie

Mee-tellen

Om ons doel van 1 miljoen ‘beluisterde’ mensen te halen, hebben we updates nodig over het aantal gesprekken dat gevoerd is. Zo kunnen we onze teller op de website up-to-date te houden en Nederland laten zien hoe ver we zijn.

Creative output 

We willen creatieve output stimuleren zoals het maken van promotiefilms, foto’s, memes en interviews met deelnemers (hiervoor kunnen we zelf naar jullie evenementen komen). Ook is op onze website de Luistercolumn te lezen, waarin een inspirerend verhaal of gesprek gedeeld wordt. Het zou natuurlijk leuk zijn als deze bloggers uit verschillende organisaties van de Luistercampagne komen, dus we nodigen jullie van harte uit om luisteraars en gesprekspartners aan het schrijven te zetten!

Mogelijkheden voor samenwerken aan een ander project

Onze focus is momenteel de Luistercampagne, maar we hopen dit snel uit te gaan breiden met andere campagnes en projecten. Hebben jullie een ander tof project wat misschien past binnen de visie en missie van de Beweging? Neem vooral contact met ons op via info@debeweging.org