De Visie van de Beweging

De Beweging streeft naar een samenleving waarin verdraagzaamheid, solidariteit, verbinding en respect centraal staan. Een wereld waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen evenredig vertegenwoordigd is, en waar we met elkaar over oplossingen nadenken.

De Missie van de Beweging

De Beweging werkt samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid om op een positieve manier de Nederlandse maatschappij in beweging te brengen en zo vorm te geven aan een inclusievere samenleving. Wij willen dat mensen elkaar weer ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar over het Nederland van nu en van de toekomst.Wij willen deze dialogen zelf voeren en daarnaast andere mensen helpen om op diverse manieren bruggen te slaan. De Beweging creëert een maatschappelijk platform om buiten de huidige partijpolitiek om onze visie te realiseren.

 

Kernwaarden

Het belangrijkste van de luistercampagne is de manier waarop wij in gesprek gaan met mensen. Onze kernwaarden hierin zijn wederzijds respect en een constructieve houding. Dat betekent dat het niet ons doel is om mensen van mening te veranderen of mensen ervan te overtuigen om (niet) op een bepaalde partij te stemmen. We willen geen discussie aan gaan, maar luisteren naar mensen, interesse tonen in hun leven, hun wereldbeeld en hoe zij tegen dingen aankijken.

Als het lukt gaan wij het liefst nog een stap verder: tijdens onze gesprekken willen wij namelijk ook praten over oplossingen en waarden die mensen zelf aandragen. We willen naar onze gesprekspartners communiceren dat we wat gaan doen met de uitkomsten van de luistercampagne en ons gaan inzetten voor waar zij zich zorgen over maken.