De Beweging maakt zich zorgen over de manier waarop het huidige maatschappelijke debat wordt gevoerd en over het gebrek aan verbinding tussen de inwoners van Nederland. Er wordt vaak langs elkaar heen gepraat in plaats van met elkaar. Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft rapporten gepubliceerd over de vertweedeling in ons land. Het politieke debat en de media zoeken steeds vaker eenzijdige posities op en is hierdoor niet constructief. Velen lijken vast te zitten in hun eigen perspectief. Dat vinden wij zonde: iedere inwoner van Nederland heeft de samenleving veel te bieden. Om hiervan te kunnen profiteren willen we elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Het is tijd om uit onze eigen bubbels te komen.

De Visie van de Beweging

De Beweging streeft naar een samenleving waarin verdraagzaamheid, solidariteit, verbinding en respect centraal staan. Een wereld waarin burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid hun verantwoordelijkheid nemen voor een inclusieve samenleving waarin iedereen evenredig vertegenwoordigd is, en waar we met elkaar over oplossingen nadenken.

De Missie van de Beweging

De Beweging werkt samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid om op een positieve manier de Nederlandse maatschappij in beweging te brengen en zo vorm te geven aan een inclusievere samenleving. Wij willen dat mensen elkaar weer ontmoeten en in gesprek gaan met elkaar over het Nederland van nu en van de toekomst.Wij willen deze dialogen zelf voeren en daarnaast andere mensen helpen om op diverse manieren bruggen te slaan. De Beweging creëert een maatschappelijk platform om buiten de huidige partijpolitiek om onze visie te realiseren.

Werkwijze
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij een werkwijze bedacht. Wij willen op verschillende manieren met mensen maatschappelijke problemen bespreken en samen werken aan oplossingen. Hiervoor is ten eerste vertrouwen en verbinding nodig en daarnaast input vanuit allerlei verschillende perspectieven.

Luisteren

Onze eerste doelstelling is daarom om interesse te tonen en gewoon naar mensen te luisteren (zie de Nationale Luistercampagne). Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak gezegd dat velen het gevoel hebben te leven in een land zonder luisteraars, en hij is niet de eerste die een oproep doet om meer met elkaar in gesprek te gaan. Wij gaan daar verandering in brengen!

Oplossen

De Beweging wil meer dan alleen op zoek gaan naar verbinding en vertrouwen. Wij willen ook oplossingsgericht aan het werk gaan en op een constructieve manier de uitkomsten van onze campagnes terugkoppelen naar de maatschappij en politiek.

Kortom, de Beweging gaat verscheidene campagnes en initiatieven opzetten, maar onze eerste stap is de Nationale Luistercampagne.

Lees meer over de Nationale Luistercampagne...