De Beweging streeft naar een inclusieve samenleving waar iedereen vertegenwoordigd is en zijn verantwoordelijkheid neemt. Onze allereerste stap is de Nationale Luistercampagne: wij gaan binnen een jaar in gesprek met 1 miljoen mensen over het Nederland van nu, met oog op het Nederland van de toekomst. Dit kunnen we alleen bereiken als veel mensen mee doen. We organiseren daarom graag samen met jou een luisteravond.

Wat is een luisteravond?
De luisteravonden zijn groepsgesprekken die door ons of met hulp van onze vrijwilligers georganiseerd worden in buurthuizen, studieverenigingen, gemeentehuizen,kerken, moskeeën, etc. Ze kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden, afhankelijk van wat er goed bij jouw locatie past. Zo kun je denken aan een avond waarin mensen zelf problemen aandragen, of een thema avond over een specifiek onderwerp.  Bekijk hier onze visie, missie en kernwaarden.

Wat zijn de doelen van een luisteravond?

Gesprek en terugkoppeling
Het allerbelangrijkste doel is het gesprek! Naar elkaar luisteren en samen de grootste zorgen benoemen is de eerste prioriteit. Maar wellicht komen jullie met elkaar tot een mooie of creatieve oplossing? Daarnaast gaat de Beweging met de uitkomsten van jullie luisteravond (en de rest van de luistercampagne) naar de Nederlandse samenleving, politiek en media. Dit houdt in dat wij vanuit je luisteravond graag reflecties, reacties, commentaren, of eventuele samenvattingen ontvangen. In overleg met jou kijken we op welke manier we dit het beste kunnen doen.

Mee-tellen
De gesprekken die op jouw luisteravond gevoerd zijn dragen bij aan ons doel van 1 miljoen. Via de teller op de website kunnen we aan Nederland laten zien hoe ver we zijn.  

Creatieve output
We willen creatieve output stimuleren zoals het maken van promotiefilms, foto’s, memes en interviews met deelnemers (hiervoor kunnen we zelf naar jullie evenementen komen). Daarnaast is op onze website de luistercolumn te lezen waarin een inspirerend verhaal of gesprek gedeeld wordt. Het zou natuurlijk leuk zijn als iemand van jouw luisteravond een leuke blog schrijft.

Hoe organiseer ik een luisteravond?
Wil je graag een luisteravond organiseren in je buurthuis, studentenvereniging, sportclub, kerk of moskee? Wij kunnen je ondersteunen met vrijwel alles, denk aan:

  • * Organisatie (locatie, programma)
  • * Promotie (flyers, facebook event)
  • * Eventueel onze Luisteraars
  • * Training ‘constructief dialoog’ voor je eigen luisteraar(s) in spe

 

Voor meer informatie stuur een mail naar: logistiek@debeweging.org