Met de Nationale Luistercampagne wil de Beweging met zo veel mogelijk mensen in gesprek over het Nederland van nu met oog op het Nederland van morgen. Hiermee kunnen we niet alleen een goed inzicht krijgen in de zorgen, hopen en oplossingen van iedereen die hier woont, maar willen we ook dat praten met mensen buiten eigen bubbels weer cool wordt. We gaan overal in Nederland op zoek naar verbinding. Eigenlijk is het heel simpel: gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en creatieve oplossingen. Niet haten, maar praten!

De Luistercampagne wordt op verschillende niveaus uitgevoerd: op straat, op evenementen, op sociale media en in de journalistiek. We voeren straatgesprekken door heel Nederland en organiseren Luisteravonden met organisaties, groepjes en individuen die hier belangstelling voor hebben (studentenverenigingen, scholen, universiteiten etc.).

Nu beseffen we dat dit een moeilijke uitdaging is, en we gaan onze vrijwilligers niet zomaar in het diepe gooien. Wij bieden trainingen aan zodat mensen weten wat ze moeten doen en hoe ze op constructieve wijze in gesprek kunnen gaan. Ook helpen wij mensen die graag een Luisteravond in hun eigen buurt, dorp, of stad willen organiseren.

Maar praten met mensen en samen naar oplossingen zoeken is de eerste stap. Belangrijk voor ons is de terugkoppeling naar de maatschappij, de media, en de politiek. In andere woorden, wij willen wat gaan doen met de kennis en inzichten die we tijdens de Nationale Luistercampagne verzamelen.

Wij denken namelijk dat Nederlanders zich zorgen maken over veelal dezelfde maatschappelijke problemen, en we hopen dit terug te zien in de Luistercampagne. Wij willen ook de oplossingen die aangedragen worden tijdens zo’n luistergesprek op straat, of tijdens een Luisteravond, vertalen naar speerpunten waarmee wij met burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en de overheid aan de slag kunnen.