1 maart 2017 – Op zaterdag 4 maart, elf dagen voor de verkiezingen, gaat de Beweging de straat op in Utrecht om massaal in gesprek te gaan en zo de Nationale Luistercampagne in te luiden. Het doel? Duizend gesprekken voeren op één dag!

Met de Nationale Luistercampagne wil de Beweging binnen een jaar in gesprek gaan met 1 miljoen mensen over het Nederland van nu en morgen. Hiermee krijgen we inzicht
in de zorgen, wensen en oplossingen van mensen. Daarnaast willen we mensen stimuleren om in gesprek te gaan met mensen buiten hun eigen bubbels. Eigenlijk is het heel simpel: oprechte gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en creatieve oplossingen voor een samenleving in beweging.
Zo vlak voor de verkiezingen vindt de Beweging het essentieel dat er niet alleen veel gedebatteerd wordt, maar dat men juist een dialoog aangaat en naar elkaar luistert. Leren luisteren is de eerste stap naar meer be
grip. Tijdens de kick-off willen we dit laten horen door massaal de straat op te gaan en te luisteren.

De middag zal starten met een korte workshop met handige tips voor het aanknopen van een gesprek met een wildvreemde. Daarna splitsen we op in kleine groepen om de straat op te gaan met bordjes met slogans zoals ‘niet haten maar praten’ en ‘ik praat met iedereen’. De gesprekken worden geteld door middel van stickers op scoreborden. Ook kunnen deelnemers de belangrijke punten van hun gesprek doorgeven in een online formulier. Aan het einde van de dag worden alle scoreborden bij elkaar gebracht om de eindstand op te maken.

Na de kick-off zal de Beweging verder werken naar de één miljoen gesprekken door middel van straatgesprekken, luisteravonden en samenwerking met partnerorganisaties die hetzelfde doel nastreven.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie en interviews, neem contact op met
Mediacoördinator Iris Millenaar: media@debeweging.org | 0637454363

de Beweging
De Beweging is een burgerinitiatief dat zoekt naar een opbouwend geluid vanuit de hele samenleving. Op dit moment voeren polarisatie en vervreemding de boventoon en gaat het te weinig over de echte zorgen, wensen en oplossingen van Nederlanders zelf. Door met elkaar in gesprek te gaan wil de Beweging bijdragen aan een open samenleving met wederzijds begrip. Met de Nationale Luistercampagne wil de Beweging binnen één jaar in gesprek gaan met 1 miljoen mensen over het Nederland van nu voor het Nederland van morgen.